Pressmeddelande, 

Årets bildningsvisionär är Katri Kalske, välfärdsdirektör vid Lojo stad

Utmärkelsen Bildningsvisionären tilldelas i år pedagogie magister Katri Kalske, välfärdsdirektör vid Lojo stad.

Finlands Kommunförbund och Specialister för undervisnings- och bildningsväsendet Opsia rf tilldelade Kalske utmärkelsen vid bildningsväsendets riksomfattande konferens i Helsingfors onsdagen den 3 oktober 2018.

- Katri Kalske har i sitt arbete visat att hon är en vägvisare inom bildningen. Hennes arbetsgrepp och insatser är framåtblickande och framstegsvänliga. Utvecklingsarbetet har inte stannat inom den egna organisationen, utan Kalske har också delat med sig av god praxis till andra aktörer inom bildningsväsendet. Kalske engagerar sig i de diskussioner som förs inom sektorn och medverkar aktivt i olika arbetsgrupper och nätverk på landskaps- och riksnivå, berättar Terhi Päivärinta, direktör för undervisning och kultur vid Kommunförbundet.

- Kommunerna står inför stora förändringar. Lojo stad har frimodigt börjat ändra sin organisation och sina verksamhetsformer för att kunna möta framtidens utmaningar. Som välfärdsdirektör har Kalske haft en nyckelposition när den nya organisationen har byggts upp. Det har också krävts personligt mod att möta de nya utmaningarna.

Utmärkelse till en framstående visionär

Kommunförbundet och Opsia belönar varje år en kommunal aktör som har bidragit till främjandet och utvecklingen av kommunernas bildningsväsende.

Utveckling förutsätter att någon visar vägen, och välfärdsdirektör Katri Kalske är en lysande exempel på detta. Hon har varit en verklig vägvisare inom bildningen.

– Utmärkelsen har alltid getts till en aktör och visionär med ett brett arbetsfält, säger Päivärinta.

Utmärkelsen Bildningsvisionären delades nu ut för sjunde gången. Tidigare har utmärkelsen tilldelats bildnings- och kulturdirektör Mika Penttilä, generaldirektör Aulis Pitkälä, stadsdirektör Simo Juva, professor Jouni Välijärvi, biträdande stadsdirektör Elina Lehto-Häggroth och bildningsdirektör Peter Johnsson.

Utmärkelsen, bronsskulpturen Tranplogens ledarfågel, är formgiven av konstnären Samuli Alonen.

Närmare upplysningar:

Terhi Päivärinta, direktör för undervisning och kultur vid Kommunförbundet, tfn 050 590 4796

Prismottagaren Katri Kalske, välfärdsdirektör vid Lojo stad, tfn 044 374 1541