Pressmeddelande, 

Experter från Egentliga Finland, Norra Österbotten och Birkaland söks för att främja hållbar och innovativ offentlig upphandling

(Kommunförbundet och KEINO informerar 24.10.2018) Kompetenscentrumet KEINO, som främjar hållbar och innovativ upphandling, söker upphandlingsexperter från Egentliga Finland, Norra Österbotten och Birkaland. Experterna ska verka som förändringsagenter i ett pilotprojekt som börjar nästa år. Förändringsagenterna har i uppgift att ge upphandlande enheter i landskapet råd och stöd i hållbar och innovativ upphandling samt skapa och upprätthålla nätverk mellan upphandlingsaktörer.

– KEINOs förändringsagenter ansvarar bland annat för insamlingen av upphandlingsinformation inom sitt landskap och tar reda på i vilka situationer landskapet kunde tillämpa upphandlingsmodeller som stöder hållbar utveckling eller främjar innovationer, berättar Kommunförbundets jurist Päivi Kynkäänniemi, som ansvarar för pilotprojektet.

– Till pilotlandskap har vi valt landskap där det funnits intresse för verksamheten. Intresset var överraskande stort och vi var tvungna att dra lott mellan många goda alternativ, säger Kynkäänniemi.

Den offentliga upphandlingen i Finland uppgår årligen till omkring 35 miljarder euro. Arbets- och näringsministeriet har inrättat kompetenscentrumet KEINO för att främja en ansvarsfullare användning av dessa pengar.

Förändringsagenterna fungerar som lokala kontaktpersoner för kompetenscentrumet. Förändringsagenter söks först i Egentliga Finland, Norra Österbotten och Birkaland, som valts till pilotlandskap. Om resultaten från pilotlandskapen är goda utvidgas systemet med förändringsagenter till en nationell verksamhet i syfte att utveckla den offentliga upphandlingen i Finland. 

Kompetenscentrumet för hållbar och innovativ offentlig upphandling KEINO är ett nätverksbaserat konsortium där ansvaret för verksamheten och utvecklingsarbetet delas av Motiva Ab, Finlands Kommunförbund rf, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Innovationsfinansieringsverket Business Finland, Finlands miljöcentral SYKE, Hansel Ab, KL-Kuntahankinnat Oy och Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra.

Närmare upplysningar
Päivi Kynkäänniemi, jurist, Finlands Kommunförbund, tfn 050 515 1062

Ansökningsannonsen finns på KEINOs webbplats.  Ansökningstiden går ut 29.10.2018 och pilotagenternas arbete börjar i januari 2019.

 

Läs mer om dessa teman