Pressmeddelande, 

Janakkala, Joensuu och Vanda går vidare i Klash: Ett stöd på en miljon euro står på spel

klash-logo

(Kommunförbundet informerar 29.11.2018) Janakkala, Joensuu och Vanda går vidare som värdkommuner i Klash, tävlingen för utveckling av kommunernas verksamhet. Janakkala står som värd för utvecklingsarbete kring trafiken, Joensuus utmaning gäller kommuninvånarnas deltagande och Vanda leder arbetet med att hitta lösningar på avbrutna studier inom yrkesutbildningen.

Klash är en ny tävling och idégenerator för kommunerna. Ett stöd på en miljon euro har reserverats för förädling och implementering av de vinnande förslagen.

– De utvalda kommunerna hade presenterat problem som har stor utbredning på kommunfältet och som är möjliga att lösa inom ramen för tävlingen. Målet är att hela kommunsektorn ska ha glädje av lösningarna, säger Klash-tävlingens projektchef Maritta Mäkelä.

Klash fick inom utsatt tid 77 tävlingsbidrag från 65 kommuner.

Bland de problem kommunerna beskrivit betonas särskilt miljö- och klimatfrågor, kollektivtrafiklösningar, problem som marginaliseringen för med sig och nya sätt att använda tomma lokaler.

Alla som skickat in en ansökan får respons av juryn och andra förslag till framskridande och samarbete, även om bara tre kommuner kallats till nästa fas i tävlingen.

Trafik, deltagande och utbildning som tema

Janakkala vill genom tävlingen skapa en servicemodell som sammanjämkar kommunens, företagens och invånarnas användning och utbud av transporter. Utmaningarna har att göra med att trygga tillgången och lönsamheten i kollektivtrafiken och att ta fram ekonomiska och miljövänliga samarbetsmodeller.

Joensuu stad vill genom tävlingen hitta verktyg och arbetsformer för att utveckla livskvaliteten och boendemiljön. Lösningen ska förhoppningsvis öka den sociala gemenskapen, välfärden och livskraften i kommunen.

Vanda hoppas hitta möjligheter att stödja studerande inom yrkesutbildningen på andra stadiet för att minska antalet studerande som avbryter sina studier.

I januari 2019 går utmaningarna vidare till problemslösarteam

I den andra fasen ska de utvalda problemen formuleras till utmaningar som 15.1.2019 öppnas för olika organisationer och arbetsgrupper, såsom små och medelstora företag, startup-företag, föreningar och studerande. Den andra fasen avslutas med att sex av deltagarna med sina lösningsförslag väljs ut och går vidare.

I den tredje fasen erbjuder samarbetspartnerna inom Klash finalisterna handledning för förädling av idéerna. Vinnarna utses i december 2019.

Ett stöd på en miljon euro har reserverats för att stödja förädlingen och implementeringen av de vinnande förslagen. Stödet finansieras av Kommunförbundet, Finlands kommunstiftelse, Kommunfinans, Keva, FCG, KL-Kuntahankinnat och KL-Kustannus.

Se hur projektet framskrider på Twitter @kunta_klash och #kuntaklash eller på www.klash.fi.

 Närmare upplysningar:

Maritta Mäkelä, projektchef för Klash, marknadsföringsdirektör tfn 040 765 8016

 

Janakkala: Ismo Holstila, livskraftschef, tfn 050 591 5865

Joensuu: Sami Ruotsalainen, utvecklingschef, tfn 050 339 4340

Vanda: Marja Viljamaa, direktör för ungdoms- och vuxenutbildningen, tfn 050 312 1694

Läs mer om dessa teman