Pressmeddelande, 

Minna Karhunen blir vd för Kommunförbundet

Minna Karhunen

Bildkälla: Södra Finlands Regionalförvaltningsverk/Tarja Sirkiä

(Kommunförbundet informerar 21.11.2018) Minna Karhunen har valts till ny verkställande direktör för Finlands Kommunförbund. Beslutet fattades av Kommunförbundets styrelse onsdag 21.11.2018. Styrelsen röstade om valet.

Förvaltningsmagister Minna Karhunen har varit överdirektör för Regionförvaltningsverket i Södra Finland sedan början av 2015. Tidigare har Karhunen varit bland annat riksdagsledamot, stadsdirektör i Karkkila och utvecklingsdirektör i Träskända.

- Kommunförbundets styrelse satte särskilt stort värde på Minna Karhunens gedigna kommunala kunnande och hennes insikter i offentlig förvaltning, säger Kommunförbundets styrelseordförande Sirpa Paatero.

Kommunförbundets nuvarande vd Jari Koskinen lämnar sin post på egen begäran i slutet av februari 2019.

Anställningsperioden sju år

Kommunförbundets verkställande direktör utses för sju år i taget.

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresseorganisation för alla kommuner och städer i Finland. Med sin sakkunskap utvecklar förbundet den kommunala servicen. Också landskapsförbunden, sjukvårdsdistrikten och de övriga samkommunerna omfattas av verksamheten. KT Kommunarbetsgivarna som hör till Kommunförbundet sköter kommunala arbetsgivarfrågor.

Närmare upplysningar:
Sirpa Paatero, styrelseordförande för Kommunförbundet, tfn 050 512 1602
Minna Karhunen, tfn 029 5016525

 

Läs mer om dessa teman