Pressmeddelande, 

8.11.2018

Pol.mag. Maira Kettunen blir Kommunförbundets kommunikationsdirektör

maira

Kommunförbundet har valt pol.mag. Maira Kettunen till kommunkationsdirektör för förbundet. Hon tillträder sin nya befattning 19.11.2018.

Maira Kettunen har tidigare varit kommunikationsdirektör för Fennovoima och hon har arbetat med kommunikation inom statsförvaltningen, bland annat för riksdagsinformationen.

Inom den utsatta tiden sökte trettiosju personer befattningen som Kommunförbundets kommunikationsdirektör.

Närmare upplysningar:
Kommunförbundets verkställande direktör Jari Koskinen, tfn 044 976 4225
Kommunförbundets personalchef Hannele Lindfors, tfn 050 599 7466