Pressmeddelande, 

Styrelsens arbetsutskott föreslår förlängd ansökningstid för vd-posten vid Kommunförbundet

(Kommunförbundet informerar 5.10.2018) Arbetsutskottet i Kommunförbundets styrelse har vid sitt möte i dag 5.10.2018 beslutat föreslå för Kommunförbundets styrelse att ansökningstiden för posten som verkställande direktör vid Kommunförbundet förlängs till 26.10.2018.

- Vi konstaterade vid vårt möte att posten som Kommunförbundets verkställande direktör som representant för hela kommunfältet är så viktig att den ursprungliga ansökningstiden inte var tillräcklig för att ge alla potentiella sökande en möjlighet att anmäla sitt intresse för befattningen, säger styrelsens ordförande Sirpa Paatero.

- De ansökningar som redan kommit in inom utsatt tid kommer givetvis att beaktas, säger Paatero.

Kommunförbundets nuvarande verkställande direktör Jari Koskinen meddelade i augusti att han lämnar vd-posten vid Kommunförbundet. Ansökningstiden för hans efterträdare var ursprungligen knappt två veckor.

Behörighetsvillkoren är högre högskoleexamen, god kännedom om kommunsektorn och gedigen erfarenhet av ledarskap. Anställningen är tidsbegränsad till sju år.

Närmare upplysningar:
Sirpa Paatero, ordförande för Kommunförbundets styrelse, tfn 050 512 1602