Pressmeddelande, 

Timo Reina, vice vd vid Kommunförbundet: Det eftersatta underhållet av kommunernas fastigheter kräver långsiktig finansiering och samarbete

Timo Reina, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet, efterlyser ett långsiktigt program mellan staten och kommunerna för att åtgärda kommunernas eftersatta reparationer. Reina talade på fredagen vid taglagsfesten för skolkampus i Parkano.

- Att förnya den kommunala infrastrukturen och åtgärda det eftersatta underhållet kräver ett långsiktigt program mellan staten och kommunerna. Vi på Kommunförbundet önskar att detta ligger högt på agendan för nästa regering, säger Reina.

- Kommunerna bör ha långsiktiga planer för investeringar och för underhåll och grundläggande reparationer av fastigheter samt fungerande resurser och processer för fastighetsskötsel och därigenom ett förutseende och systematiskt grepp över fastighetsförvaltningen. För att kunna styra den systematiska verksamheten krävs en klar uppfattning om kommunens ekonomiska bärkraft och serviceproduktion samt om servicenäten och deras framtid. 

Till kommunernas infrastruktur hör utöver skolorna och daghemmen också bland annat vatten- och avloppsnätet samt gatunätet. Nationellt sett är en stor del av skolbyggnaderna i landet gamla och närmar sig slutet av sin tekniska användningstid.

- I synnerhet slutskedet av användningstiden för en byggnad verkar ofta vara kopplat till problem med inomhusluften. Detta orsakar ett stort behov att förnya kommunernas byggnadsbestånd, och behovet måste tillgodoses på ett kontrollerat sätt, påpekade Timo Reina.

Läs mer om dessa teman