Pressmeddelande, 

Vd-posten vid Kommunförbundet söktes av 6 personer

Posten som verkställande direktör vid Kommunförbundet har inom utsatt tid sökts av följande personer:

 

Harri Jaskari, förvaltningslicentiat

Markku Lumio, juris kandidat, vicehäradshövding

Minna Karhunen, förvaltningsmagister
Päivi Nikander, Master in Public Administration, Master in Civil Engineering

Salla Palmi-Felin, filosofie doktor

En person vill inte ha sitt namn publicerat.

 

Behörighetsvillkoren för befattningen är högre högskoleexamen, god kännedom om kommunsektorn och gedigen erfarenhet av ledarskap. Anställningen är tidsbegränsad till sju år.

 

Närmare upplysningar:

Sirpa Paatero, Kommunförbundets styrelseordförande, tfn 050 512 1602