Pressmeddelande, 

12.6.2019

Hilkka Kemppi från Asikkala är årets fullmäktigeledamot

Hilkka Kemppi

Asikkalas fullmäktigeordförande Hilkka Kemppi har utsetts till årets fullmäktigeledamot i Kommunförbundets tävling. Tävlingen, som ordnades för första gången, fick 46 förslag från 35 kommuner. Expertjuryn satte särskilt stort värde på den förtroendevaldas förmåga att förnya och samarbeta.

Hilkka Kemppi valdes in i Asikkalas kommunfullmäktige år 2017 och utsågs genast till ordförande för fullmäktige. Hon har infört nya modeller i fullmäktigearbetet, ökat öppenheten och samarbetet, såväl internt som externt. Kommuninvånare, företag, sammanslutningar och kommunens personal har tagits med i strategiarbetet. Fullmäktigeordföranden sammankallade Barnens riksdag, deltog i skapandet av verkstäder för unga i samband med byggandet av en ny skola och hon har i egenskap av styrelseordförande för ett näringsbolag lett bolaget i en ny riktning.

– Jag är väldigt glad att vara den första som utses till Årets fullmäktigeledamot. Särskilt tacksam är jag över att få det här priset med kollektivt stöd av den egna kommunens förtroendevalda och anställda. Jag har i mitt arbete strävat efter att bygga broar mellan fullmäktigeledamöter, anställda och kommuninvånare och på det sättet bygga en ny, inkluderande verksamhetskultur i kommunen, säger Kemppi.

Asikkala kommuns ledningsgrupp och kommunstyrelse föreslog Hilkka Kemppi till årets fullmäktigeledamot. I förslaget betonas Hilkka Kemppis praktiska arbete i utvecklingen av deltagandet och goda samarbetsformer. Hon har haft en viktig roll i förnyandet av kommunens sätt att arbeta, i främjandet av kommunens livskraft och i byggandet av samarbete på landskapsnivå. Hon valdes in i riksdagen i Päijänne-Tavastland våren 2019 och kommer att fortsätta sitt arbete i Asikkalas kommunfullmäktige vid sidan av sitt arbete på nationell nivå.

Förtroendevalda förtjänar uppskattning

Årets fullmäktigeledamot-tävlingens syfte är att lyfta fram de förtroendevaldas arbete och ge det uppskattning och publicitet. De förtroendevaldas roll kommer att bli allt viktigare när invånarnas möjligheter att delta, nya rutiner och nya samarbetsformer utvecklas i kommunen.

– Det konstruktiva samarbetet inom fullmäktige samt det förtroendefulla samspelet med tjänsteinnehavare är grunden för ett framgångsrikt fullmäktigearbete. Fullmäktigeledamoten förväntas ingående sätta sig in i frågor, arbeta långsiktigt och ha goda sociala färdigheter, säger tävlingsjuryns ordförande Tapani Tölli, tidigare kommundirektör, kommunminister och riksdagsledamot.

– Ett viktigt mål är utveckling av fullmäktigearbetet. Alla fullmäktigeledamöter är ansvarstagare, och tillsammans kan de göra stora saker för framtiden, säger Tölli.

Tölli berömmer alla förslag som kommit in och säger att de ger en mångsidig och högklassig bild av kommunernas kompetenta ansvarstagare. Det var glädjande att se också unga fullmäktigeledamöter som gjort en insats för sin hemkommun.

I juryn ingick dessutom Minna Karhunen, verkställande direktör vid Kommunförbundet, Kalle Larsson, kommundirektör i Tammela och Elisa Gephard, ersättare i Helsingfors stadsfullmäktige, ordförande för ungdomsförbundet Allianssi samt sakkunniga vid Kommunförbundets enhet för kommunutveckling.

Utmärkelsen Årets fullmäktigeledamot överräcktes till Hilkka Kemppi under Kommunordförandedagarna i Uleåborg på onsdag 12.6.2019. Vinnaren får en medalj som designats särskilt för detta ändamål och vinnarens fullmäktige får Kommunförbundets och Kommunstiftelsens stipendium på 10 000 euro, för utbildning och utveckling av fullmäktige.

Mer information:

Sini Sallinen, sakkunnig vid Finlands kommunförbund, tfn 050 464 5662