Pressmeddelande, 

Kommunförbundet utser årets fullmäktigeledamot

Vuoden valtuutettu -kilpailun logo

Kommunförbundet delar i år för första gången ut priset Årets fullmäktigeledamot. Tävlingen ger de förtroendevalda möjlighet att berätta om sitt eget eller kollegernas arbete och framgångar. Genom tävlingen vill Kommunförbundet berömma en fullmäktigeledamot som på ett exemplariskt sätt verkat för framtidsbyggandet och främjat samarbete.

Årets fullmäktigeledamot får ett hederstecken och diplom som designats av Assi Arnimaa-Leinonen. Dessutom får vinnarens fullmäktige Kommunförbundets och Kommunstiftelsens stipendium på 10 000 euro för utbildning och konsultation.

– Kommunförbundet vill betona lokaldemokratins betydelse och lyfta fram det viktiga arbete som de förtroendevalda utför, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen.

Bedömningskriterierna är förnyelse och samarbetsförmåga

Vinnaren väljs av en expertjury vars medlemmar representerar sakkunniga inom det kommunala och förtroendevalda. I bedömningskriterierna betonas särskilt förmågan att förnya och samarbeta.

– De förtroendevaldas arbete förändras och arbetssätten kan behöva förnyas då och då. De bästa förnyarna är fullmäktigeledamöterna själva och därför hoppas vi att av dem få in exempel på hur arbetet utvecklats. Ett konstruktivt samarbete mellan fullmäktigeledamöterna och fullmäktigegrupperna har stor betydelse för kommunens beslutskultur. Det är en tradition som vi hoppas kommer att fortsätta i framtiden, säger Karhunen.

Anmälningstiden till tävlingen pågår från den 6 mars till den 15 maj 2019. Vinnaren offentliggörs 12.6.2019 på Kommunordförandedagarna.

Närmare upplysningar om tävlingen och anmälningsanvisningar fås på adressen kuntaliitto.fi/vuodenvaltuutettu

 

Närmare upplysningar:

Sini Sallinen, programchef för Kommunerna 2021, tfn 050 464 5662