Pressmeddelande, 

Rymdens huvudstad är finsk mästare i kommunal marknadsföring

Kuntamarkkinoinnin SM 2019

Seinäjoki stad har vunnit finska mästerskapet i kommunal marknadsföring med kampanjen ”Rymdens huvudstad”. Kolari kommun fick silver för marknadsföringen av kommunens byar, och brons gick till Lahtis stad för stadsdirektörsrekryteringen med miljötema. 

Juryn delade också ut två hederspriser. Soini kommun fick en utmärkelse för sitt varumärkesarbete i anslutning till återvinning och Kuuma-regionens affärsverk för sin internationella marknadsföring av näringslivet. I årets FM deltog 47 kampanjer inom kommunal och regional marknadsföring. Tävlingen är en del av samarbetsnätverket för kommunal marknadsföring Piiri, som Kommunförbundet samordnar.

- Den höga nivån på tävlingsbidragen visar att det finns yrkeskompetens och mod inom kommunernas marknadsföring. Samtliga tävlingsbidrag väcker uppmärksamhet, framhäver aktuella teman och regionernas egna styrkor. I bedömningen lades särskild vikt vid marknadsföringens långsiktighet och resultat, säger juryns ordförande Maira Kettunen, kommunikationsdirektör vid Kommunförbundet.

Rymd, tystnad och miljö som teman

Temat Rymdens huvudstad, som Seinäjoki utvecklat, har lockat med sig många lokala aktörer för att förverkliga de möjligheter inom turism, det vardagliga livet och företagande som ordleken för med sig. Resultaten från städernas imageundersökningar pekar på resultaten av marknadsföringen i Seinäjoki, och denna uppfattning konkretiseras i vardagsverksamheten. I samband med kampanjen rekryterades även en så kallad ”taivastelija” som högtflygande och djärvt utforskade området och lyfte fram dess möjligheter på ett nytt sätt.

Kolari kommun, dess företag och invånare valde att lyfta fram sådana byar i kommunen som vid sidan av Ylläs turistcentrum kanske inte får några turister alls. Byagemenskaperna deltog ivrigt med sina egna starka sidor i utvecklingen av evenemang och tjänster. Enligt juryn är även tystnad och närhet till naturen faktorer som lockar allt mer utöver den aktiva verksamheten, och dessa faktorer kan kommunen på ett stilfullt sätt lyfta fram i sin gemensamma marknadsföring.

Lahtis fortsätter konsekvent att profilera sig som en miljöstad. Temat lyftes också fram i urvalsprocessen för den nya stadsdirektören. Juryn berömde marknadsföringen i samband med rekryteringen, den strategiskt stilfulla diskussionen som marknadsföringsmetod i anslutning till diskussionen samt det lämpliga valet av målgrupp och media för ämnet. Även Piiris samarbetspartner Sanoma och Kuntalehti valde att ge Lahtiskampanjen tävlingens mediapris.

Samarbete och samhörighet

Soini kommun, som fick ett hedersomnämnande, utvecklar en naturnära kommunprofil med en återvinningsidé om plastförpackningar som en central del av marknadsföringen. Temat är aktuellt, och tack vare sociala medier fungerar också kommunikationen på ett tidsenligt sätt, med tyngdpunkt på gemenskap och ansvar för miljön.

Det andra hedersomnämnandet gavs till kommunernas affärsverk i Kuuma-regionen. Regionen som består av tio kommuner utanför huvudstadsregionen har inlett ett strategiskt marknadsföringsarbete för krävande internationella målgrupper. Samarbetet har enligt juryns åsikt åstadkommit en tydlig och trovärdig helhetsbild av områdets utbud. 

Piiri-nätverket stöder kommunal marknadsföring

Priserna i FM i kommunal marknadsföring delades ut onsdagen den 22 maj i Esbo under Piiris evenemang för kommunal marknadsföring. Vid utbildningsevenemanget för kommunal och regional marknadsföring presenterades bland annat Esbos marknadsföring och FM-tävlingens tolv finalister. 

FM i kommunal marknadsföring ordnades nu för fjortonde gången. Genom åren har redan omkring 600 marknadsföringsprocesser eller marknadsföringskampanjer deltagit, bland annat inom näringslivet, turism och marknadsföring för att locka invånare och personalkommunikation. Målet är att framhäva marknadsföringens betydelse som stöd för regionens livskraft och utveckling samt att ge hela kommunsektorn goda praktiska exempel på välgjord marknadsföring.

FM-tävlingen i kommunal marknadsföring hör till utvecklandet av kommunsektorns marknadsföringskompetens inom nätverket Piiri, som bildats av Finlands Kommunförbund, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry och Föreningen Finlands turistorganisationer FFTO rf.  Piiri är ett öppet och avgiftsfritt samarbets- och utvecklingsnätverk för kommunerna och regionerna. Samarbetsparter i nätverket är Helsingin Sanomat, Otavamedia, Kuntalehti och Kommuntorget. 

Årets jury bestod av Sanna Laakkio, verksamhetsledare för MARK Finlands Marknadsförbund, Jaakko Helenius, verksamhetsledare för SEKES ry, Hannu Komu, verksamhetsledare för FFTO rf, Teemu Moilanen, överlärare vid yrkeshögskolan Haaga-Helia, Kirsi Norros, kommunikationsdirektör vid Finlands miljöcentral, Jari Seppälä, sakkunnig i kommunikation vid Kommunförbundet och Maira Kettunen, kommunikationsdirektör vid Kommunförbundet. 

Närmare upplysningar:
Eija Rautiainen, marknadsföringschef, 045 316 1600
Jari Seppälä, sakkunnig i kommunikation, 050 66 743

FM i kommunal marknadsföring 2019, resultat 

Guld: Seinäjoki stad, Avaruuden pääkaupunki + taivastelija 
Silver: Kolari kommun, Kylien Kolari
Brons: Lahtis stad, #näkemyskaupungista
Hedersomnämnanden:
Soini kommun, Muovisampo
Kuuma-regionens affärsverk och Teknologiakeskus TechVilla Oy, Boring – Helsinki Ring of Industry
 

Läs mer om dessa teman

Kommunernas digivecka 3-7.6.2024

Under veckan arrangerar Kommunförbundet webbinarier, workshops, diskussioner och träffar. Därutöver delar vi mycket information om kommunernas behov och resultat relaterat till digitalisering.

Bekanta dig med kommunernas digivecka