Pressmeddelande, 

I kommunalvalet väljs 8 859 fullmäktigeledamöter

Inför den kommande fullmäktigeperioden väljs sammanlagt 8 859 fullmäktigeledamöter i 293 kommuner, dvs. i genomsnitt 30 ledamöter per kommun. Jämfört med det förra valet minskar antalet fullmäktigeledamöter med sammanlagt 140, dvs. 1,6 procent.

Antalet platser i de kommande fullmäktige varierar mellan 13 och 85. Två kommuner, Pelkosenniemi och Savukoski, kommer att ha 13 fullmäktigeledamöter. Största fullmäktige har Helsingfors med 85 ledamöter.

Kommunförbundets utredning omfattar alla 293 fastlandskommuner.

Antalet fullmäktigeledamöter ändras i 34 kommuner

Under den kommande fullmäktigeperioden ändras fullmäktiges storlek i 34 kommuner. I de övriga är storleken oförändrad.

I 28 kommuner blir fullmäktige mindre och i sex kommuner större. Mest minskar antalet fullmäktigeplatser i Kuhmo, Nokia och Nousis – med åtta platser i respektive kommun.  Fullmäktigeplatserna ökar i Vittis, Nurmes, Pello, Toholampi, Utajärvi och Övertorneå.

Under den kommande perioden har kommunerna i genomsnitt 622 invånare per fullmäktigeledamot. Förhållandet varierar dock mellan Luhankas 46 invånare och Helsingfors 7 766 invånare per fullmäktigeledamot.

Kommunerna har olika syn på fullmäktiges storlek

Av de fullmäktige som inleder sin verksamhet 1.6.2021 kommer 82 (28 %) att ha den minimistorlek som föreskrivs i kommunallagen. I de övriga 211 kommunerna (72 %) blir fullmäktige större.

Större fullmäktige än vad lagen föreskriver motiveras bland annat med att man vill införa utskottsmodellen eller trygga små gruppers representation.

Ett mindre antal fullmäktigeledamöter motiveras med att invånarantalet minskat, att kandidaterna är få eller att man följt grannkommunens exempel.

Antalet fullmäktigeledamöter har diskuterats i flera kommuner. Olika åsikter om vad som är en lämplig storlek på fullmäktige har föranlett omröstning i åtminstone 42 kommuner. Totalt 16 av dessa kommuner beslutade ändra storleken på fullmäktige.

 

Närmare upplysningar:

Marianne Pekola-Sjöblom, forskningsdirektör, tfn 050 337 5634, marinne.pekola-sjoblom(at)kuntaliitto.fi

Sirkka-Liisa Piipponen, sakkunnig, tfn 050 448 3366, sirkka-liisa.piipponen(at)kuntaliitto.fi

Etiketter

Kommunalval 2021

Följande kommunalval förrättas den 18 april 2021. I valet påverkar kommuninvånarna vem som representerar dem i kommunens beslutsfattande organ.

lateral-image-left