Närservicen förnyas. Strukturreform för kommuninvånarnas bästa

Närservicen förnyas. Strukturreform för kommuninvånarnas bästa

Medverkande
Finlands Kommunförbund
Publiceringsdatum
Beskrivning
I de nya servicemodellerna överskrids de traditionella förvaltningsgränserna eller tillhandahålls service i samarbete med andra serviceproducenter. Kommunerna kan också köpa tjänster av företag och andra organisationer. Den nya tekniken erbjuder möjligheter för nya tjänster, och det gör även samservicemodellen. Genom utveckling av personalkompetensen och en ny arbetsfördelning kan arbetshälsan ökas och resultaten förbättras.
Publiceringsdatum
Upplaga
2
Filstorlek
1259 kB
ISBN
978-952-213-485-1
Antal sidor
28
Utgivare
Suomen Kuntaliitto