Kommundirektörsavtal som ett ledningsverktyg

Kommundirektörsavtal som ett ledningsverktyg

Medverkande
Jäntti Anni, Majoinen Kaija (red.)
Publiceringsdatum
Kategori
ledarskap och utveckling
Beskrivning
Inom kommunledningen finns det ett uppenbart behov av att klarlägga den politiska ledningens och tjänstemannaledningens roller, befogenheter och ansvar. Spelreglerna för ledningen skrivs lämpligen in i kommundirektörsavtalet som ingås med kommunens politiska ledning och tjänstemannaledning som parter. Handboken innehåller en genomgång av behoven, syftena och innehållet beträffande ett direktörsavtal och ger en översyn av utarbetningsprocessen. Den innehåller också en direktörsavtalsmodell.
Publiceringsdatum
Upplaga
1
Filstorlek
360 kB
ISBN
978-952-213-449-3
Antal sidor
16
Utgivare
Suomen Kuntaliitto