Förhandsbedömning av effekterna av kommunala beslut

Förhandsbedömning av effekterna av kommunala beslut

Medverkande
Sundquist Salme, Oulasvirta Leena (red.)
Publiceringsdatum
Beskrivning
En förhandsbedömning av de kommunala beslutens effekter tar mera fasta på värderingar i de förtroendevaldas beslutsfattande och initierar en diskussion om värderingar och beslutens önskade effekter. Rekommendationen om förhandsbedömning av effekterna av kommunala beslut och den tillhörande handboken har för avsikt att stärka det prognostiserande och övergripande greppet i det kommunala beslutsfattandet.

Handboken är främst avsedd för de förtroendevalda, tjänstemannaledningen och beredarna i kommunerna och samkommunerna och i tillämpliga delar för kommunala affärsverk när de utarbetar sina beslutsförslag.
Handboken är praktiskt inriktad och innehåller en tabell och en modell för förhandsbedömning. Tabellen och modellen stödjer identifieringen av effektkategorierna och beredningen av besluten. Den presenterar också konkreta exempel på förhandsbedömning av kommunala beslut.
Publiceringsdatum
Upplaga
1
Filstorlek
478 kB
ISBN
978-952-213-761-6
Antal sidor
69
Utgivare
Suomen Kuntaliitto