Avgiftsgrunder och mall för taxa för byggnadstillsynsmyndighetens uppgifter 2012. Rekommendation

Avgiftsgrunder och mall för taxa för byggnadstillsynsmyndighetens uppgifter 2012. Rekommendation

Medverkande
Axelsson Markku
Publiceringsdatum
Kategori
samhälle och miljö
Beskrivning
Publikationen Byggnadstillsynsmyndighetens uppgifter: avgiftsgrunder och mall för taxa 2012 är avgiftsfri och finns i pdf-version på Finlands Kommunförbunds webbplats (www.kommunerna.net/bokhandel). Av bilaga 1 till rekommendationen framgår byggnadstillsynens uppgifter och av bilaga 2 en mall för taxa. Mallen för taxa fås avgiftsfritt på Kommunförbundets webbplats (www.kommunerna.net/yty > Byggnadstillsyn) också i word.doc-version. Kommunerna kan utnyttja mallen för sin egen taxa.
Publiceringsdatum
Filstorlek
461 kB
ISBN
978-952-213-876-7
Antal sidor
29
Utgivare
Suomen Kuntaliitto