Närservice - och vad är det för någonting?

Närservice - och vad är det för någonting?

Medverkande
Kuopila Antti, Nieminen Ville
Publiceringsdatum
Beskrivning
I denna studie försöker vi förtydliga definitionen av begreppet närservice och den mera omfattande granskning av servicen som hör ihop med den. I centrum för studien finns kommuninvånarna och deras behov.
Publiceringsdatum
Upplaga
1
Filstorlek
2145 kB
ISBN
978-952-293-263-1
Antal sidor
20
Utgivare
Suomen Kuntaliitto