Kommunförbundets välfärdspolitiska program. Nya riktlinjer för social- och hälsovården

Kommunförbundets välfärdspolitiska program. Nya riktlinjer för social- och hälsovården

Medverkande
Finlands Kommunförbund
Publiceringsdatum
Beskrivning
Av det välfärdspolitiska programmet framgår Kommunförbundets vision om hur kommunernas och kommuninvånarnas roll och ställning ser ut år 2025 inom social- och hälsovården, och också på ett bredare plan när det gäller att upprätthålla och främja välfärd och hälsa.

Kommunförbundets välfärdspolitiska program – Nya riktlinjer för social- och hälsovården – har utarbetats vid Kommunförbundets enhet för social- och hälsovård. Kommunförbundets styrelse godkände det välfärdspolitiska programmet 23.4.2015.
Publiceringsdatum
Filstorlek
575 kB
ISBN
978-952-293-300-3
Antal sidor
24
Utgivare
Suomen Kuntaliitto