Ledning av kommunens verksamhet samt ägar- och koncernstyrning

Ledning av kommunens verksamhet samt ägar- och koncernstyrning

Medverkande
Sallinen Sini (red.)
Publiceringsdatum
Kategori
ledarskap och utveckling
Beskrivning
Motiveringar till Kommunförbundets rekommendationer. Kommunförbundets rekommendationer är avsedda att ge kommunerna vägledning när de utarbetar egna anvisningar om koncern- och ägarstyrning samt riskhantering.
Kommunförbundets styrelse godkände rekommendationerna den 23 april 2015. I denna publikation presenteras motiveringarna till rekommendationerna. Kommunförbundet kommer senare att ge ut separata mallar för bland annat förvaltningsstadga, bolagsordning och koncerndirektivets struktur.
Publiceringsdatum
Filstorlek
592 kB
ISBN
978-952-293-324-9
Antal sidor
58
Utgivare
Suomen Kuntaliitto