Ledning av kommunens verksamhet samt ägar- och koncernstyrning

Ledning av kommunens verksamhet samt ägar- och koncernstyrning

Medverkande
Sallinen Sini (red.)
Publiceringsdatum
Beskrivning
Motiveringar till Kommunförbundets rekommendationer. Kommunförbundets rekommendationer är avsedda att ge kommunerna vägledning när de utarbetar egna anvisningar om koncern- och ägarstyrning samt riskhantering.
Kommunförbundets styrelse godkände rekommendationerna den 23 april 2015. I denna publikation presenteras motiveringarna till rekommendationerna. Kommunförbundet kommer senare att ge ut separata mallar för bland annat förvaltningsstadga, bolagsordning och koncerndirektivets struktur.
Publiceringsdatum
Filstorlek
592 kB
ISBN
978-952-293-324-9
Antal sidor
58
Utgivare
Suomen Kuntaliitto