Kansi

Allmän anvisning om avskrivningar enligt plan för kommuner och samkommuner

Medverkande
Bokföringsnämndens kommunsektion. Arbets- och näringsministeriet
Publiceringsdatum

Kategori

Beskrivning
I denna allmänna anvisning har ändringarna i kommunlagen och bokföringslagen beaktats. Exemplen som gäller avskrivningstider i bilaga 1 till den allmänna anvisningen har granskats.

I övrigt är de innehållsmässiga ändringarna små. Denna reviderade allmänna anvisning ersätter anvisningen från år 2011. Den reviderade allmänna anvisningen tillämpas på bokföringen och bokslutet från och med år 2016.
Publiceringsdatum
Filstorlek
672 kt
ISBN
978-952-293-522-9
Antal sidor
43
Utgivare
Finlands Kommunförbund