Kom och bygg framtidens kommun

Kom och bygg framtidens kommun

Medverkande
Sallinen Sini (red.)
Publiceringsdatum
Beskrivning
Kommunen skapar själv sin framtid: genom sin verksamhet, sitt arbete och sina val formar och utvecklar kommunen sin verksamhetsmiljö. Framtidens kommun kommer att ha sju olika roller: bildnings-, välfärds-, delaktighets- och gemenskapsrollen och närings-, sysselsättnings-, livsmiljö- och självstyrelserollen samt utvecklingsochpartnerskapsrollen.
Publiceringsdatum
Filstorlek
2390 kB
ISBN
978-952-293-467-3
Antal sidor
16
Utgivare
Suomen Kuntaliitto