Är integrationsspråket individens, kommunens eller statens val?

Är integrationsspråket individens, kommunens eller statens val?

Publiceringsdatum

Nyckelord

Beskrivning
Publikationen redogör för den svenska invandrarkoordinatorns arbete vid Kommunförbundet. Koordinatorn har haft som uppgift att främja och utveckla svensk integration i Finland genom samarbete med tvåspråkiga kommuner, tjänstemän vid arbets- och näringsbyrån och ministerier samt tredje sektorns aktörer.
Publiceringsdatum
Filstorlek
732 kb
ISBN
978-952-293-510-6
Antal sidor
48
Utgivare
Finlands Kommunförbund