Omslag

Fungerande lokalsamhällen - Livskraft och livskvalitet

Medverkande
Taipale Paavo (red.)
Publiceringsdatum
Beskrivning
Det är fråga om stora saker när kommunerna beslutar om styrningen av markanvändningen, om miljön, de tekniska tjänsterna, sin egendom och trafiksystemet.

Kommunernas strävan att påverka klimatförändringen har också ett vitt perspektiv. Våra sakkunniga hoppas att denna publikation ska stödja kommunernas
nya beslutsfattare i deras angelägna uppdrag.
Publiceringsdatum
Upplaga
2
Filstorlek
2501 kB
ISBN
978-952-293-542-7
Antal sidor
32
Utgivare
Finlands Kommunförbund