Omslag

Tillgänglighetsrekommendationer för allmänna bibliotek

Medverkande
Arbetsgruppen
Publiceringsdatum
Beskrivning
Rekommendationerna har tagits fram av en grupp bestående av aktiva medlemmar i ett flertal projekt finansierade av undervisnings- och kulturministeriet. Var och en av dessa har närmat sig bibliotekstjänsternas tillgänglighet ur sin egen synvinkel och det är resultaten av deras arbete som sammanfattas i denna skrift.

Publiceringsdatum
Upplaga
2
Filstorlek
339 kB
ISBN
978-952-293-548-9
Antal sidor
44
Utgivare
Finlands Kommunförbund