Omslag

Allmän anvisning om upprättande av finansieringsanalys för kommuner och samkommuner

Medverkande
Bokföringsnämndens kommunsektion. Arbets- och näringsministeriet
Publiceringsdatum

Kategori

Beskrivning
Till denna allmänna anvisning har det gjorts ändringar till laghänvisningar samt övriga mindre granskningar.
Den allmänna anvisningen ersätter den motsvarande anvisningen som utgavs år 2006. Den granskade anvisningen tas i bruk från och med räkenskapsperioden 2018.
Publiceringsdatum
Upplaga
5
Filstorlek
191 kt
ISBN
978-952-293-603-5
Antal sidor
13
Utgivare
Finlands Kommunförbund