Omslag

Organisationer som samarbetspartner till landskap

Medverkande
Kittilä, Kurikka, Männistö, Pajula, Pekkanen & Uusitalo
Publiceringsdatum
Beskrivning
Modeller för uppbyggande av ett organisationsvänligt landskap.
Föreliggande guide bygger på de av regeringens propositioner och riktlinjer som är kända. Den är avsedd att användas som verktyg vid beredningen av landskapsreformen och den uppdateras enligt behov efter att regeringens propositioner gällande landskaps- och vårdreformen har behandlats i riksdagen.

Guiden har färdigställts av Finlands Kommunförbund och delegationen för medborgarsamhällspolitik.
Publiceringsdatum
Filstorlek
1088 kB
ISBN
978-952-293-609-7
Antal sidor
36
Utgivare
Finlands Kommunförbund