Julkaisun kansi

Allmän anvisning om redovisning och lämnande av upplysningar om miljöaspekter i bokslut för kommuner och samkommuner

Medverkande
Bokföringsnämndens kommunsektion. Arbets- och näringsministeriet
Publiceringsdatum

Kategori

Beskrivning
Syftet med den allmänna anvisningen är att ge kommunerna och samkommunerna vägledning i hur de ska redovisa och lämna upplysningar om miljöaspekter som en del av den lagstadgade bokslutsinformationen.

I anvisningen behandlas miljöutgifter, miljöinkomster, miljöansvar och miljöskulder som ska upptas i bokslutet. Om miljörisker och miljöansvar redovisas och presenteras på ett enhetligt sätt blir boksluten för olika kommuner och samkommuner lättare att jämföra och de ger en mer rättvisande bild av kommunernas och samkommunernas ekonomiska ställning.

Den allmänna anvisningen som uppdaterats i augusti 2018 ersätter motsvarande anvisning från 2009. I den uppdaterade allmänna anvisningen har ändringarna i kommunallagen och bokföringslagen beaktats. I övrigt är ändringarna i innehållet små.
Publiceringsdatum
Upplaga
3
Filstorlek
263 kB
ISBN
978-952-293-622-6
Antal sidor
29
Utgivare
Finlands Kommunförbun