Omslag

Kommunförbundets mål för Finlands EU-ordförandeskap 2019

Medverkande
Horttanainen Erja (red.)
Publiceringsdatum
Beskrivning
Beskrivning
Kommunförbundets EU-intressebevakning syftar till att påverka EU:s lagstiftningsprocess för att EU-lagstiftningen ska främja välfärden och livskraften för medborgarna, kommunerna och regionerna i unionen. I Kommunförbundets mål för EU-ordförandeskapet betonas bland annat betydelsen av EU:s följande programperiod 2021–2027 för kommunerna och landskapen.
Publiceringsdatum
Upplaga
1
Filstorlek
765 kB
Antal sidor
28
Utgivare
Finlands Kommunförbund