Mångfald i kommunen. Handbok för främjande av likabehandling i kommunens verksamhet

Mångfald i kommunen. Handbok för främjande av likabehandling i kommunens verksamhet

Medverkande
Johanna Laaja, Johanna Korhonen & Sinikka Mikola (reds.)
Publiceringsdatum
Beskrivning
Den här handboken handlar om hur likabehandling främjas i kommunen, närmare bestämt om planeringen och genomförandet. Varje kommuninvånare är en individ. Oberoende av personrelaterade orsaker har var och en rätt att få service, vara delaktig och leva i en trygg och säker miljö. Likabehandlingsarbetet berör inte bara minoriteter. Det gör kommunen till en bättre plats för alla.
Publiceringsdatum
Upplaga
1
Filstorlek
4443 kB
Antal sidor
56
Utgivare
Suomen Kuntaliitto