Handbok för utarbetande av kommunala miljöskyddsföreskrifter

Handbok för utarbetande av kommunala miljöskyddsföreskrifter

Medverkande
Ojala Kati
Publiceringsdatum
Beskrivning
Handboken består av två delar: i den första beskrivs lagstiftningen som ligger till grund för miljöskyddsföreskrifterna, processen för utarbetande och meddelande av föreskrifter samt utvecklingsbehoven inom den nuvarande lagstiftningen med tanke på miljöskyddsföreskrifterna.
Den andra delen innehåller modellföreskrifter och modellmotiveringar till föreskrifterna.
Publiceringsdatum
Filstorlek
885 kt
ISBN
978-952-293-705-6
Antal sidor
83
Utgivare
Finlands Kommunförbund