Omslag

Kommunikation i kriser och exceptionella situationer - handbok för kommunerna

Medverkande
Arbetsgrupp
Publiceringsdatum
Beskrivning
Coronapandemin har påskyndat utgivningen av handboken.

Handboken för kommunerna kompletteras senare utgående från erfarenheterna från våren 2020. Den färdiga handboken kommer att finnas att ladda ner digitalt i Kommunförbundets bokhandel.
Publiceringsdatum
Filstorlek
1906 kb
ISBN
978-952-293-708-7
Antal sidor
105
Utgivare
Finlands Kommunförbund