Kommunens ekonomi i balans - men hur?

Kommunens ekonomi i balans - men hur?

Medverkande
Kommunförbundet
Publiceringsdatum

Kategori

Beskrivning
Den kommunala ekonomin är nu i sin helhet svag samtidigt som kommunerna står inför stora utmaningar. Skillnaderna mellan kommunerna är ändå stora. Att stirra på medeltal hjälper inte den enskilda kommunen framåt, det behövs en djupare analys. För detta ändamål har Kommunförbundets kommunalekonomiska enhet utvecklat ett kommunalekonomiskt konditionstest, som redan etablerats bland Kommunförbundets tjänster under det tidigare namnet Hälsogranskning av kommunens ekonomi.
Publiceringsdatum
Filstorlek
3,9 Mt
ISBN
978-952-293-704-9
Antal sidor
28
Utgivare
Finlands Kommunförbund