Omslag

Allmän anvisning om upprättande av halvårs- och kvartalsrapporter för kommuner och samkommuner

Medverkande
Bokföringsnämndens kommunsektion. Arbets- och näringsministeriet
Publiceringsdatum

Kategori

Beskrivning
Genom den allmänna anvisningen ges närmare anvisningar om upprättandet av halvårs- och kvartalsrapporter enligt 12 och 13 § i förordningen om de uppgifter som ska tas upp i kommunens bokslut (525/2020). Dessutom ges anvisningar om tillämpningen av de allmänna bokslutsprinciper, såsom periodiserings- och värderingsprinciper, som ska iakttas när rapporterna upprättas.

Det är fråga om en ny allmän anvisning som kommunerna ska iaktta första gången i de halvårs- och kvartalsrapporter som gäller 2021. Med kommun avses i anvisningen även samkommun om inget annat anges.
Publiceringsdatum
Filstorlek
247 kt
ISBN
978-952-293-774-2
Antal sidor
10
Utgivare
Finlands Kommunförbund