Omslag

Partnerskap i många former

Medverkande
Jarva Anne & Toivonen Linda
Publiceringsdatum
Beskrivning
Exempel på samarbetsbaserad planläggningspraxis

Omvärldsförändringarna är en utmaning för kommunerna och deras samarbetspartner. Klimatförändringen, ökade skillnader mellan regionstrukturer, den åldrande befolkningen och det skärpta ekonomiska läget samt digitaliseringen inom förvaltningen och serviceproduktionen förutsätter nya slags förfaringssätt.

I den här publikationen ges exempel på goda erfarenheter av partnerskapsplanläggning och redogörs för hur befintliga förfaringssätt kan förbättras och samarbetet med olika aktörer främjas. Exempelprojekten har olika omfattning och innehåll, det kan gälla en ändring av användningsändamålet för en tomt eller en plan som förbättrar ett stadscentrum som helhet. Syftet med publikationen är att klargöra olika förfaringssätt för partnerskapsplanläggning, identifiera förutsättningarna för lyckad partnerskapsplanläggning och föreslå förbättringar i förfaringssätten.

Materialet i publikationen baseras på en litteraturöversikt, resultaten från en enkät som riktades till ansvariga för planläggning och markpolitik i kommunerna samt på diskussioner på nätverksworkshoppar med företrädare för exempelprojekten. På enkäten inkom sammanlagt 42 svar från 35 olika kommuner.
Publiceringsdatum
Filstorlek
5,1 Mt
ISBN
978-952-293-775-9
Antal sidor
32
Utgivare
Finlands Kommunförbund