Beslutsfattarens handbok om jämställdhet

Beslutsfattarens handbok om jämställdhet

Medverkande
Mikola Sinikka & Salenius Maria (red.)
Publiceringsdatum
Beskrivning
Jämställdhet är en väsentlig del av kommunalpolitiken. Beslutsfattarna i kommunen påverkar kommuninvånarnas välmående och vardagsliv samt jämställdheten i praktiken. Kännedom om jämställdhetsfrågor är därför en viktig del i den förtroendevaldas kompetens.

Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män berör all verksamhet i kommunen: förvaltningen och beslutsfattandet, kommuninvånarna och servicen till dem samt kommunen som arbetsgivare. Kommunerna har också en nyckelroll när det gäller att främja kommuninvånarnas likabehandling, såsom likabehandling med hänsyn till ålder, ursprung, språk, hälsotillstånd eller övertygelse.

Jämställdhet mellan könen är en aktuell och viktig fråga, inte minst nu när kommunerna genomgår stora förändringar. Också i krissituationer är det viktigt att värna om likabehandling och jämställdhet mellan könen som hållbara värderingar i kommunen.

Som förtroendevald i din kommun har du många möjligheter att bidra till att jämställdhets- och likabehandlingsaspekterna beaktas i all kommunal verksamhet som en del av en socialt hållbar kommun.
Publiceringsdatum
Filstorlek
9,5 Mt
ISBN
978-952-293-778-0
Antal sidor
62
Utgivare
Suomen Kuntaliitto