Julkaisun kansi

Hur möter kommunerna klimatförändringen?

Medverkande
Kommunförbundet
Publiceringsdatum
Beskrivning
Handbok om hur arbetet för beredskap kan utvecklas

Den här handboken har sammanställts som ett led i projektet ”Beredskap för klimatförändringen i kommunerna”, som Kommunförbundet och Försörjningsberedskapscentralen finansierar. Handboken syftar till att ge basfakta om hur kommunerna kan förbereda sig för klimatförändringen. Dessutom innehåller den konkreta exempel på åtgärder för att främja beredskapen på kommunnivå. Handboken kompletterar Kommunförbundets tidigare handböcker ”Handbok om ledning av kommunens beredskap” och ”Klimatförändringen och kommunerna”. Den har planerats med tanke på hela kommunorganisationen, inte bara kommunledningen.
Publiceringsdatum
Filstorlek
5,8 Mt
ISBN
978-952-293-784-1
Antal sidor
32
Utgivare
Finlands Kommunförbund