Julkaisun kansi

Anvisningar för verkställandet av 2 a § i klientavgiftslagen

Medverkande
Finlands Kommunförbund
Publiceringsdatum
Beskrivning
Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992) har reviderats. I lagens 2 a § som gäller uttag av avgift föreskrivs om de uppgifter som ska framgå av den faktura som sänds till klienten. Lagändringarna träder i huvudsak i kraft 1.7.2021. De ändringar som handlar om avgiftstaket träder i kraft vid ingången av 2022.

Kommunförbundet har tillsammans med en sakkunniggrupp utarbetat anvisningar som stöd för verkställandet av lagen i kommuner och samkommuner. Målet har varit att skapa korta praktiska anvisningar om tolkningen av 2 a § i klientavgiftslagen samt att utarbeta tydliga modellfraser med hjälp av vilka både de krav som ställs på klientavgiftsfakturor och kraven på likvärdiga tjänster för kommuninvånarna uppfylls.
Publiceringsdatum
Filstorlek
433 kt
Antal sidor
13
Utgivare
Finlands Kommunförbund