Julkaisun kansi

Återkallande av förtroendeuppdrag till följd av förlorat förtroende

Medverkande
Haapalehto Saija
Publiceringsdatum

Kategori

Beskrivning
I publikationen redogörs för återkallande av förtroendevaldas uppdrag till följd av förlorat förtroende; hur ärendet väcks och ett tillfälligt utskott tillsätts, arbetet i utskottet samt behandlingen av ärendet i fullmäktige. Dessutom behandlas återkallande av förtroendeuppdragen för fullmäktiges och andra organs presidium och för borgmästaren samt tillämpningen av bestämmelsen i samkommuner och kommuners gemensamma organ. I slutet av publikationen finns rättspraxis om återkallande av uppdrag.
Publiceringsdatum
Filstorlek
2,8 Mt
Antal sidor
13
Utgivare
Suomen Kuntaliitto