Julkaisun kansi

Allmän anvisning om bokföring och bokslut för särredovisade affärsverksamheter i kommuner och samkommuner

Medverkande
Bokföringsnämndens kommunsektion, Arbets- och näringsministeriet
Publiceringsdatum

Kategori

Beskrivning
I denna allmänna anvisning ges bokföringsanvisningar för kommunala affärsverk som avses i kommunallagen samt bokföringsmässiga och kalkylmässiga balansenheter. Denna allmänna anvisning ersätter Bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisning från 2017 och den ska tillämpas från och med räkenskapsperioden 2021.

Ändringarna i den allmänna anvisningen är i huvudsak ändringar av teknisk natur som beror på ändringar i lagstiftningen. I hänvisningarna till lagparagrafer har beaktats bland annat ändringarna i kommunallagen (419/2021) och hänvisningarna till bokföringsförordningen har ersatts med hänvisningar till förordningen om uppgifter som ska tas upp i kommunens bokslut (525/2020).
Publiceringsdatum
Upplaga
Fjärde reviderade upplagan
Filstorlek
649 kt
ISBN
978-952-293-799-5
Antal sidor
44
Utgivare
Finlands Kommunförbund