Julkaisun kansi

Allmän anvisning om upprättande av koncernbokslut för kommuner och samkommuner

Medverkande
Bokföringsnämndens kommunsektion, Arbets- och näringsministeriet
Publiceringsdatum

Kategori

Beskrivning
Denna allmänna anvisning ersätter Bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisning om upprättande av koncernbokslut för kommuner och samkommuner från 2015. Den reviderade allmänna anvisningen tillämpas på koncernbokslut från och med räkenskapsperioden 2021. I anvisningen har beaktats uppdateringarna av Bokföringsnämndens allmänna anvisning om upprättande av koncernbokslut i företag från 2017.

I den nya anvisningen har gjorts bland annat följande preciseringar:
- begreppen bestämmande inflytande och betydande inflytande har preciserats
- ett alternativt sätt att sammanställa ett ömsesidigt fastighetsbolags bokslut med ett koncernbokslut har lagts till
- exempel på ändringar i koncernstrukturen har lagts till i bilagorna
- hänvisningar till förordningen om kommunernas bokslutsuppgifter (525/2020) har lagts till.
Publiceringsdatum
Upplaga
Femte reviderade upplagan
Filstorlek
896 kt
ISBN
978-952-293-800-8
Antal sidor
94
Utgivare
Finlands Kommunförbund