Julkaisun kansi

Leverantörsfakturor som öppna data

Medverkande
Haapalehto Saija, Kettunen Elisa, Vaine Jari & Ylitalo Marja-Liisa
Publiceringsdatum
Beskrivning
Den här anvisningen är avsedd för kommuner och samkommuner som gör sina leverantörsfakturor tillgängliga för allmänheten i form av öppna data. Med kommun avses nedan i anvisningen även samkommun. Den här anvisningen ersätter motsvarande anvisning som publicerades år 2016. Publiceringen av information om leverantörsfakturor är frivillig för kommunerna. Kommunerna är inte skyldiga att göra det enligt någon lag. Det kan dock vara nyttigt att publicera in-formationen eftersom det främjar öppenheten i kommunen, vilket stärker demokratin och stödjer kostnadsmedvetenheten i kommunens verksamhet. Då informationen om leverantörsfakturor i kommunens ekonomiförvaltningssystem görs tillgänglig för allmänheten i en lätthanterligare form, kan det också främja planeringen och ledningen av kommunens verksamhet.

En princip vid utarbetandet av den här anvisningen har varit att ta med endast sådan information som kommunen själv kan publicera, dvs. information som i allmänhet kan antas finnas i kommunens ekonomiförvaltningssystem. En annan princip har varit att anvisningens innehåll i så stor utsträckning som möjligt stöder sig på andra anvisningar och modeller för kommunens ekonomiförvaltning och rapportering.
Publiceringsdatum
Filstorlek
853 kt
Antal sidor
30
Utgivare
Finlands Kommunförbund