Slutrapport om nätverksprojektet Utbildning som tjänst

Medverkande
Myllymäki Irmeli & Ratia Essi (red.)
Publiceringsdatum
Beskrivning
Kommunförbundet genomförde projektet Utbildning som tjänst (fi. Koulutus palveluna, KOPA) 2020–2021 i syfte att hitta lösningar på utmaningarna i tillgången och tillgängligheten till utbildning i den föränderliga omvärld där kommuner och utbildningsanordnare verkar. Projektet föregicks av en förutredning av befolkningsförändringarna och behoven inom arbetslivet som samtidigt kartlade befintliga lösningsmodeller för samarbete. Skolrådet Aulis Pitkälä svarade för utredningen.

Målet var att ta fram nya, mångformiga och samtidigt ekonomiskt hållbara modeller för att anordna utbildning.
Publiceringsdatum
Filstorlek
2,1 Mt
ISBN
978-952-293-828-2
Antal sidor
35
Utgivare
Suomen Kuntaliitto