Handbok för räddningsväsendets servicehelheter

Medverkande
Kommunförbundet & Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto
Publiceringsdatum
Beskrivning
Denna handbok för räddningsväsendets servicehelheter (nedan Servicehelhetshandboken) utarbetades som en slutprodukt av Servicehelhetsprojektet. I handboken beskrivs verksamhetsmodellen genom material som, utgående från en delad förståelse, definierar och beskriver innehållet i räddningsväsendets tjänster och servicehelheter samt modelleringen av dessa. Utöver den definiering och beskrivning av tjänsterna som gjordes inom ramen för Servicehelhetsprojektet vill man i handboken också granska och planera räddningsväsendets tjänster på ett mer kundorienterat sätt än tidigare.

I de kommande välfärdsområdena kan handboken utnyttjas exempelvis som stöd för ordnandet av räddningsväsendets tjänster, vid planeringen av mer omfattande och förvaltningsövergripande tjänster samt som grundläggande information vid definieringen av de kontaktytor som krävs för att skapa servicehelheter och smidiga servicekedjor. De tjänstedefinitioner som utarbetats inom projektet och beskrivs i handboken kan dessutom utnyttjas i välfärdsområdets referensarkitektur samt som struktur för beskrivningen av räddningsväsendets tjänster.
Publiceringsdatum
Filstorlek
12,6 Mt
ISBN
ISBN 978-952-293-834-3
Antal sidor
57
Utgivare
Finlands Kommunförbund