Julkaisun kansi

Beredskapsplan för massinvandring

Medverkande
Kommunförbundet
Publiceringsdatum
Beskrivning
En modell för kommunernas beredskap

Beredskapsmodellen för massinvandring riktar sig till kommunerna och har beretts i
samarbete mellan Finlands Kommunförbund, Migrationsverket och Inrikesministeriet. Beredningen utfördes år 2021, och de lagändringar som trädde i kraft mot slutet av år 2021 (lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel) har beaktats. Dessutom har välfärdsområdesreformen beaktats i modellen.

Det främsta målet för beredskapsplansmodellen är att stödja kommunernas beredskap för en situation med massinvandring, men dokumentet kan också användas i andra organisationer när de förbereder sig för massinvandring.
Publiceringsdatum
Filstorlek
3,7 Mt
ISBN
978-952-293-842-8
Antal sidor
38
Utgivare
Finlands Kommunförbund