Beskrivning
SDG-analysprocessen är en interaktiv verkstadsmetod som utvecklats för städernas, kommunernas och andra organisationers behov. Det huvudsakliga målet är att öka SDG-kompetensen i organisationerna samt förmågan att förstå och vilja verka för målen för hållbar utveckling.

Metoden kan utnyttjas som en del av arbetet för att främja och leda SDG-målen i städer, kommuner och andra organisationer. SDG-analysprocessen är ett verktyg som de sex största städerna gemensamt utvecklat och testat genom pilotprojekt och det står till hela kommunsektorns förfogande.
Publiceringsdatum
Filstorlek
57 Mt
Antal sidor
41
Utgivare
Suomen Kuntaliitto