Julkaisun kansi

Aktuella utvecklingstrender i stat-kommunrelationen i Norden

Medverkande
Sandberg Siv
Publiceringsdatum
Beskrivning
Kommunaktuellt publikationsserie nr 1/2022

I denna rapport ges en översikt över de senaste årens aktuella trender i förhållandet mellan staten och kommunerna i de nordiska länderna samt en beskrivning av några aktuella utvecklingsprojekt i Danmark, Island, Norge och Sverige. Den mest omfattande beskrivningen gäller försöken med frikommuner i Danmark.

Rapporten har genomförts inom Kommunförbundets forskningsprogram Förändringarnas KommunFinland 2025 och programmet Nya hållbara kommuner. Den har utarbetats av Siv Sandberg, som länge forskat i de nordiska kommunsystemen vid Åbo Akademi.
Publiceringsdatum
Filstorlek
4 Mt
ISSN
2342-5822
Antal sidor
39
Utgivare
Finlands Kommunförbund
ISSN
2342-5822