Julkaisun kansi

Principer för avtalshantering - en mall för kommunerna

Medverkande
Sorvettula Johanna & Huikko Katariina
Publiceringsdatum
Beskrivning
Känner du till vad ingåendet av avtal, principerna för avtalshantering, avtalsprocessen, de interna anvisningarna om avtalshantering, avtalens livscykel och avtalsrisken innebär för kommunen?

Ett avtal är ett ekonomiskt dokument som innehåller rättigheter och förpliktelser. Avtal används för att organisera och styra kommunens och kommunkoncernens verksamhet samt för att hantera riskerna i verksamheten.

Principerna för avtalshantering är ett av styrinstrumenten i kommunen. De gäller alla avtal oberoende av avtalstyp, kommunens ställning som avtalspart eller förpliktelsernas karaktär.

Avtalshanteringen är ett viktigt ledningsverktyg.

Kommunens avtalshantering styrs av kommunens strategi, verksamhetsplan och budget samt avtalsbehov och principer för avtalshantering.

Ta hjälp av Kommunförbundets mall för avtalshantering i din kommun.
Publiceringsdatum
Filstorlek
1,1 Mt
ISBN
978-952-293-871-8
Antal sidor
14
Utgivare
Finlands Kommunförbund