Julkaisun kansi

Principer för avtalshantering - en mall för välfärdsområdena

Medverkande
Sorvettula Johanna & Huikko Katariina
Publiceringsdatum
Beskrivning
Känner du till vad ingåendet av avtal, principerna för avtalshantering, avtalsprocessen, de interna anvisningarna om avtalshantering, avtalens livscykel och avtalsrisken innebär för välfärdsområdet?

Principerna för avtalshantering är ett av styrinstrumenten i välfärdsområdena. Avtalshanteringen är ett viktigt ledningsverktyg. Avtal används för att organisera och styra välfärdsområdets och välfärdsområdeskoncernens verksamhet samt för att hantera riskerna i verksamheten.

Välfärdsområdets avtalshantering styrs av välfärdsområdets strategi, servicestrategi, verksamhetsplan och budget samt avtalsbehov och principer för avtalshantering.

Ta hjälp av Kommunförbundets mall för avtalshantering i ditt välfärdsområde.
Publiceringsdatum
Filstorlek
1,1 Mt
ISBN
978-952-293-872-5
Antal sidor
16
Utgivare
Finlands Kommunförbund