Julkaisun kansi

Anordnande av elevhälsa 2023

Medverkande
Kommunförbundet
Publiceringsdatum
Beskrivning
Liten handbok inför reformen

Elevhälsa är tjänster med låg tröskel för barn, elever och studerande som studerar i förskoleundervisning, skolor och läroanstalter.

Bestämmelser om elevhälsan finns i lagen om elev- och studerandevård (1287/2013). När välfärdsområdena träder i kraft 1.1.2023 träder också lagändringar i kraft (377/2022).

Det primära syftet med elevhälsan är att främja de studerandes hälsa, välbefinnande, inlärning och delaktighet samt att förebygga problem. Målet är att på ett så tidigt stadium som möjligt identifiera de studerandes behov av stöd och ordna stöd i rätt tid för dem som behöver det.
Publiceringsdatum
Filstorlek
1,3 Mt
ISBN
978-952-293-875-6
Antal sidor
12
Utgivare
Suomen Kuntaliitto