Julkaisun kansi

Livskraftiga kommuner som förnyas och utvecklas åt olika håll. Kommunförbundets mål för regeringsprogrammet 2023

Medverkande
Kommunförbundet
Publiceringsdatum
Beskrivning
När reformerna genomförts och en ny regeringsperiod inletts är det dags att prova nya metoder och försäkra sig om att kommunerna är välmående och livskraftiga, har ekonomin i balans och utvecklas hållbart.

I en nära framtid är kommunerna föregångare i den gröna omställningen, centrum för bildning, vitala arbetsgivare och plattformar för företagande, samt framtidsorienterade proffs inom välfärdsarbetet.

Under nästa regeringsperiod måste man hitta snabba men långsiktiga lösningar som stöder kommunernas resa mot alltmer självständiga centrum för livskraft och delaktighet, där invånarna, miljön, näringslivet och beslutsfattandet mår bra.

Vi har sammanställt kommunsektorns 13 viktigaste mål för förhandlingarna om regeringsprogrammet våren 2023.
Publiceringsdatum
Filstorlek
5,9 Mt
Antal sidor
44
Utgivare
Finlands Kommunförbund